Günün Ayeti

Allah’ın rahmetinden ancak kâfirler ümit keser.

Yusuf suresi 12\87


Günün Hadisi

Kim benim kabrimi ziyaret ederse, ona şefaatim vâcib olur.

(Dâre Kutni)

Günün Sözü

Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah?ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler.

Abdulkadiri Geylani (k.s)


Tarihte Bugün