Günün Ayeti

Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz iman üzerine küfrü tercih edip seviyorlarsa onları dost edinmeyiniz.Sizden kim onları dost edinirse işte onlar nefislerine zulüm edenlerdir.

Tevbe 23


Günün Hadisi

Ya Rabbi! Göz açıp kapanıncaya kadar da olsa beni nefsime bırakma (niçin?). Beni helak eder. 

(Ebû Davud)

Günün Sözü

Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

Yunus Emre k.s


Tarihte Bugün