Günün Ayeti

Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikrediniz.

Ahzap 41


Günün Hadisi

Bugün bütün kapılar kapanır (kapansın).Yalnız Ebûbekir’in kapısı açık kalır (kalsın).

(Buhâri)

Günün Sözü

Ne dervişlikte, ne şeyhlikte, ne imamlıkta iş yok... iş, Allah'ın rızasını kazanabilmekte...iş, Allah'a kul olabilmekte.

Mehmet Zahit Kotku(k.s.)


Tarihte Bugün