VAHİY SIRLARI-3
VAHİY SIRLARI-3 - Canibim.Com

 

 

 

 

Ya Ahmed Bana  açlıktan ve sus olmaktan güzel ibadet yoktur.Bir kişi aç olsa ve dilini malayaniden saklasa ona ibadet edenlerin sevabını veririm.Gerçek abid (ibadet edici) o kimsedir ki onda yedi nesne vardır.

 

1-Şehitlerden sakınmalı

2-Malayani şeylerden sakınmalı.

3-Her dem benden korkmalı.

4-Tenhada da benden utanmalı.

5-Az yemeli.

6-Dünya ehline düşman gibi olmalı.

7-Benim için halk ile kavgalı olmalı.

 

Ey Ahmed ! Bir kişi beni sevse ,bende onu  :

 

1-İbadeti kavi olduğu zaman,

2-Bana tevekkül eğlediği zaman.

3-Az gülüp çok göz yaşı döktüğü zaman.

4-Nefsine muhalefet ettiği zaman

5-Zühd ve ibadet sahibi olduğu zaman.

6-Fakir kalbine ve erenlere yoldaş olduğu zaman,

7-Benim rızamı istediği zaman,

8-Hışmımdan kaçtığı zaman,

9-Halktan kaçtığı zaman,

10-Günahtan kaçtığı ve benden kaçmadığı zaman,

11-Daima benim zikrimle meşgul olduğu ve tesbih ettiği zaman,

12-Vadine sadık olduğu zaman,

13-Gönlü açık olduğu zaman,

14-Namazında benden korktuğu zaman.

Bende onu severim.

 

Ey Ahmed ! Eğer bir kişi yerin ve gök’ün.ehli kadar ibadet etse, çıplakları giydirse,açlara yemek yedirse de ben eğer onun gönlünde zerre kadar dünya sevgisi görürsem,ben onu komşu edinmem.Benim hüccetimi onun gönlünden çıkarırım.Onun gönlünü karanlıklarda bırakırım.

 

Vahiy sırları otuz iki kelimedir.Onu bir bir bildirdik.

 

“ Temmet esrarül vahyi bifazlillahi Teala feba’de haza neşreü fil kelimatil kudsiyyeti vel ehadisin nebeviyyetilleti ahbere bihennebuyyü aleyhisselam anillahi Teala.”

 

(Vahiy esrarı Allahü Teala’nın fazlı ile tamamlandı.Kudsi kelimelerinin şerhini ve Allahü Teala tarafından Nebi Aleyhisselama haber verilen HADİS-İ NEBEVİ’LERİ bildireceğiz.

 

NOT: ÜÇ BÖLÜM HALİNDE SİZE YAZDIĞIMIZ  “ VAHİY SIRLARI “ İLE BAHSEDİLEN BÜTÜN HADİSLER VE  KAMİL İNSANDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİN TAMAMI ŞEYHİM MANEVİ REHBERİM “ AHMED CANİP EFENDİDE “ VARDI. BÖYLE BİR VELİ İLE BU FAKİRİ KARŞILAŞTIRAN ALLAHA SONSUZ HAMD VE SENALAR OLSUN.

 

 

Tüm MAKALELER