DÜNYAYA GELİŞİMİZİN SIRRI
DÜNYAYA GELİŞİMİZİN SIRRI - Canibim.Com

                                                                                            DÜNYA FASLI

 

 

Hak Teala hz.leri buyuruyor ki: “ERRAHMANU ALEL ARŞİSTUVA (Ta-Ha suresi,ayet:5)

 

( O Rahman, Arş,ı istila etti.)

 

Bu dünya küçük dünyadır.Allahın Arşı ise müminin kalbidir ve ulu alemdir.

 

Gelelim bu sözlerin aslına: Hak Teala Hz.leri insanın insanın makamını dördü nurdan, üçü karanlıklardan,zulmetlerden olmak üzere yedi tabaka olarak yaratmıştır.Nurdan olan tabakanın biri Muhammed Mustafanın (sav) makamıdır. Geri kalan biri Muhammed ümmetinin ve evliyalarının makamıdır.Son geri kalan nur makamı da Peygamberlerin makamıdır.

 

Zulmet, karanlıklar makamıda üçtür. Hak Teala hz.leri birisini Mecusilerin (Ateşe tapanların) makamı kıldı Birisini de Nasranilerin makamı kıldı.Birisinide Yahudilerin makamı kıldı.

 

Peygamberlerin,Enbiyanın makamını,Allah (cc) yedi hal ve bölümde kıldı.

Birinci haldeki makama SADIR= ğögüs denir

İkinci haldeki makama KALB=yürek denir ki,burası iman kaynağıdır.

Üçüncü haldeki makama,KALB İÇİ=şefkat kaynağıdır.

Dördüncü bölüme KALB GÖZÜ derler= O makam görüş makamıdır.

Beşinci yer, KALB ÖZÜ derler= o makam muhabbet ve sevgi kaynağıdır.

Altıncı yer, makam KALB SEVDASI derler=Bu yer bilgi ve Allahın velilerine Sübhani sırların açıldığı yerdir

Yedinci yer,KALBİN KÜÇÜK AY’ıdır.,ki bu makam Allahın nurlarının kaynağıdır.

 

Ruhani alemin Kutbu olan Bistami hz.leri şöyle dedi:

Gönülün kabzolması nefsin açılmasındandır.Bilgi utançlıktır.Marifet,rahatlıktır.Zikir rızıktır.Şevk (Allaha ) aşıkların Darülmülküdür.Marifet nuru gönül içindedir.Aşık (derviş) zikir ile vaktini geçirirken gönlü parıl ,parıl parlar.nurlanır,aydınlanır.Ama dünya ile ilgili şeylerde gönlü karadır,aydınlıktan uzaktır.

 

Nakledilir ki,gönlü öldüren beş şey şunlardır.

1-Yemeği çok yemek

2-Halkı karanlığa sokmak

3-Namazı vakitsiz kılmak

4-Yemeği sol elle yemek

5-Yalan söylemek

 

Gönlü dirilten beş şey şunlardır.

1-Allah dosları ile oturmak

2-Yetimlere şefkat etmek

3-Çok oruç tutmak

4-Az yemek

5-Dünyayı çok sevmemek.

 

Hakkı zikreyleyen kişi, dünyaya meyil eylerse, Allah yolundan çıkarılır,bütün ömrü gussa ile geçer.

 

Hakkın aziz kulları beştir.

Biri:Zühtü olan alimler.

Biri:Adil olan devlet yöneticileri

Biri:Hayası olan çocuklar

Biri:Alçak gönüllü olan,fakirler ile oturup kalkan zenginler.

Biri:Sabırlı olan dervişler.

 

Bütün perdelerin ulusu gönlünü öldürmektir.Gönlü öldürmek,dünyayı sevmemekle olur.Nitekim Kudsi hadiste şöyle buyurulur.

 

“Ey Adem oğlu Kanaat eyle.Hasedi bırak rahat ol.Yalancı dünyayı bırak dinin halis olsun.Herkim gıybeti terk eylerse aşkı ziyade olur.Her kim halktan uzaklaşırsa halkın şerrinden uzak olur.Herkim az ve latif söz söylerse aklı kemalde olur.Herkim aza kanaat ederse Hakkın ahdine inanmış olur.Her kim dünya gamını önemsese Haktan uzak olur.

 

Şu kişiye şaşarım ki ahrette hesap olduğuna inanır da nice dünya malı toplar.Ey ademoğlu her gün rızgın gelir sana sen şükreylemezsin.Haltan korkarsın da benden korkmasın.Ben senden utanırım da sen benden utanmazsın.Benim rızkımı yersin.Şeytanın emrini tutarsın.İbadet edenlerin sözünü söylersin de Münafıkların işini işlersin.Ölüm haktır dersin de yine yine onu çirkin görürsün.

 

Her kim dünya malını toplarsa,onun aklı yoktur.Her kim dünyaya muhabbet duyarsa onun anlayışı yoktur.Her kim dünyanın arzularını elde etmeğe çalışırsa onun ilmi yoktur.

 

Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki :

Nice zenginler vardır ki gurur onu fesada vermiştir.Nice derviş vardır ki dervişlik onu fesada vermiştir.Nice alim vardır ki ilim onu fesada vermiştir.

 

Dünya muhabbetini gönlünüzden çıkarınınz ki dünya muhabbeti ile benim bir gönülde asla toplanamaz.

 

KÜLLÜ MEN ALEYHA FANIN”  (Rahman suresi ayet:26 )

(Yer yüzündeki her canlı fanidir.)

 

Peygamberimiz (sav) dediki: Dünya fitne ve beladır.Her topluluğun bir türlü ,fitnesi,fesadı vardır.Benim ümmetimin fitnesi,azgınlığı dünya malı toplayıp dünyayı sevmektir.Nitekim Hakteala hz.leri şöyle buyuruyor:

 

“VA’LEMU ENNEMA EMVALÜKÜM VE EVLADÜKÜM FİTNE.” (Enfal suresi:28)

(Biliniz ki mallarınız ve evladınız ancak bir fitnedir.)

 

Böylece Ahiret sarayının yolu Allahın ibadetidir.

 

Peygamberimiz (sav) dedi ki:

 

Ümmetimin Allah’a yakınlık ve sadakati sebebiyle öncesi kurtuldu.Ahır’ı ise uzun ömür dilemek ve dünyaya bağlanmakla helak oldu.

 

“TUBA LİMEN KANE FAKİREN FİDDUNYA AZİZEN FİL AHİRETİ.”

(Dünyada fakir olup da ahirette sevilen kimseye ne mutlu.)

 

NOT: “ EY TURABİ SEN ÖZÜN PAYIMAR EYLE – HAK'KA GİDENLERLE KESBİHAL EYLE – BU KISA DÜNYAYI BİR HAYAL EYLE – BU YALAN DÜNYA'DA VİRANE YETER.”  CENABI MEVLAM BU YOLDA GİDENLERDEN EYLESİN CÜMLEMİZİ..SELAM VE DUA İLE…

 

.

Tüm MAKALELER